Dalagårds historia

Vår Dalagård ligger i ett historiskt kulturlandskap, som kallas Åsgarns dalgång. Här har människor bott och verkat i 6000 år.

I tusen år var bergsbruket det centrala. Bönderna producerade ett kvalitetsjärn för hela världen. Vi har mängder av besöksvärda sevärdheter från denna tid, inom bara minuters bilresa från vår Dalagård. När järnbruken avvecklades i mitten av 1800-talet, utvecklades bondgårdarna. Dalgången blev en livskraftig jordbruksbygd, som i dag producerar mat för landet.

Stensänget
Mellan Västanbergs by och byns äldsta hyttplats ligger Stensänget, en skogsäng mellan två sjöar. Den äldsta kartan över platsen är från år 1748 och redan då fanns här två ängsbyggnader.

I alla tider har byggnader flyttats efter behov. Här finns ett magasin från år 1800, som även stått i grannbyn och ett samtida härbre från Skaffarbo.

När vi skulle bygga vår nya Dalagård, utgick vi från traktens egen byggnadstradition som är en mix av stora bergsmansgårdar och den nordsvenska kringbyggda gården. I närheten finns flera underbart vackra förebilder.

Vår gård skulle dessutom svara mot dagens behov från konferens- och fritidsboende.

Själva gården är ritad av arkitekterna Per Wåhlin, SAR och inredningsarkitekt Emilia Öster och byggd av duktiga lokala hantverkare. Trädgården är skapad av Cecilia Öster med hjälp av trädgårdsarkitekten Ellen Andreason från Groa Trädgård.

”En unik Dalagård, bland många andra”

Dalarnas odlingslandskap innehåller jordbrukshistoriska värden i en omfattning som är unik för landet. Timmerhuskulturen i byarna, fäbodarna och landskapet intar en särställning. Här finns djur och växter som är en del av vårt kulturarv. Men bara tre procent av landskapet är jordbruksmark, så det är mycket viktigt att denna del hålls öppen.

Dalarna har idag 2400 aktiva gårdar. Och alla dessa dalagårdar är naturligtvis unika på olika sätt.

Vår nya Dalagård är ett sätt att bredda den traditionella verksamheten på vårt kringliggande jord- och skogbruk. Vi hoppas att den ska öka tillgängligheterna till Bergslagens och Dalarnas fantastiska kultur och  natur. Vår verksamhet sker i nära samarbete med duktiga grannar.