Dalagård har lagt till 2 nya foton.

Gör en ny plantering med taklökar i en stor tjärad tunna vid Arboretumet. Making a new bed of houseleek by Dalagård's arboretum in a gigant tar bucket.
... Se merSe mindre

3 veckor sedan

Gör en ny plantering med taklökar i en stor tjärad tunna vid Arboretumet.                   Making a new bed of houseleek by Dalagårds arboretum in a gigant tar bucket.

Riksspelman på fiol -74 Leif Alpsjö spelar även nyckelharpa och horn. ......Jag vill gå vall, hela dagen all, uppå den långa mossen. Dagen är lång, ma-agen är svång, litet la' mor i påssen. Spelade han på horn.
Sen spelade han Hardrevet av Eric Sahlström.
... Se merSe mindre

4 veckor sedan

Nya gäster från Uppland. New guests from the arena north of Uppsala. ... Se merSe mindre

4 veckor sedan

Överraskande besök av Juliette och Anne , cyklister från Frankrike och Holland. Juliette and Anne came biking.They came from France and Holland and made a surprising visit at Dalagård. ... Se merSe mindre

1 månad sedan

Överraskande besök av Juliette och Anne , cyklister från Frankrike och Holland.            Juliette and Anne came biking.They came from France and Holland and made a surprising visit at Dalagård.

... Se merSe mindre

1 månad sedan

... Se merSe mindre

1 månad sedan

... Se merSe mindre

1 månad sedan

Den 10 sep 2017 hade vi ett akustiskt folkmusik projekt vid Dalagårds Akustikreservat på andra sidan Dammsjön. Kerstin Sonnbäck, Jennie Tiderman, Anna Karin Jobs Arnberg och Agneta Stolpe testade akustiken med vallmusik och magiska ljud längs ån och sjöarna
The 10th of Sep 2017 we had an Acoustic Folk Music Project at Dalagård´s sound reserve at the other side of Dammsjön. Kerstin Sonnbäck, Jennie Tiderman, Anna Karin Jobs Arnberg och Agneta Stolpe tested the akustic with herding calls and magical sounds which spread along the creek and lakes.
... Se merSe mindre

1 månad sedan

Dalagård har lagt till 2 nya foton.

Jättesvamp.Sandsopp?Inga kantareller!
Gigantic mushroom.No chantarell.
... Se merSe mindre

2 månader sedan

Jättesvamp.Sandsopp?Inga kantareller!
Gigantic mushroom.No chantarell.

Dalagård har lagt till 2 nya foton.

Örnen har landat.
The Eagle has landed.
... Se merSe mindre

2 månader sedan

Örnen har landat. 
The Eagle has landed.